Radbyte i excel

I excel händer det att hela texten inte syns i en cell. Det här beror på att det även finns text i cellen till höger. Vad ska man då göra? Det finns två lösningar på det här problemet. Den första lösningen är att du gör kolumnen bredare så att texten får plats. Men ibland vill…

Summera blad

Tänk dig följande: Du har gjort en excelfil med tolv flikar från januari till december. Nu har du dessutom en trettonde flik där du vill ha summan från de andra tolv. Du vill med andra ord till exempel summera resultatet från varje månad till årets resultat. Såklart att du kan göra det med =Jan!C1+Feb!C1+Mar!C1 osv…