Pro bono är min idé om att kunna ge tillbaka

I mitt företag har jag som mål att använda 10% av arbetstiden till pro bono. Det innebär ungefär 4 timmar per vecka. Jag får många förfrågningar om att hjälpa till utan betalning. För att underlätta så har jag skrivit ner hur jag prioriterar.

 1. För att kunna få gratis hjälp ska ni vara en ideell förening eller liknande.

  Om ni är ett vinstdrivande företag ska ni själva använda minst 10% av er arbetstid/omsättning till pro bono arbete. Företag som enbart är vinstdrivande får alltså inte gratis hjälp. Det tycker jag bara är rättvist 😉

  Samma sak gäller föreningar med statligt eller liknande stöd. Det stödet ska användas till er verksamhet. Om ni trots det inte anser att ni har möjlighet att betala för hjälp så kan ni ansöka om pro bono hjälp.

 2. Bland de som uppfyller kraven i punkt 1 gör jag en prioritering i följande ordning
  a. Föreningar/företag som inriktar sig på att hjälpa människor. Det kan vara inriktningar mot barn, sjuka eller liknande.
  b. Föreningar/företag som inriktar sig på att bidra till ett bättre samhälle. Det kan handla om klimatfrågor eller liknande.
  c. Intresseföreningar. Det kan handla om musik, idrott eller liknande.

  /Karin

*Pro bono är en juridisk term som betyder ”för det allmännas bästa” och innebär ett arbete som en professionell yrkesperson gör utan ersättning