Tabeller

På våra kurser går vi igenom tabeller i Excel. Det brukara vara lite av ”aha” för kursdeltagarna för det är så mycket man vinner med just tabeller. För att få en tabell räcker det med att vara i någon av cellerna som ska ingå i tabellen, välja infoga och sedan tabell i menyn.

Klistra in värden

Det där med att klippa och klistra är lite mer komplicerat än vad man ofta tänker på. Här har jag kopierat en vanlig formel och sen klickat på klistra in. Jag fick här 14 olika val för att klistra in. Fjorton stycken! Tack och lov så är de grupperade i tre grupper och när du…

Miniatyrdiagram

En bild säger mer än tusen ord och ett diagram säger ännu mer. Ibland serier av data kan det vara svårt att se om det finns en trend åt något håll men i ett diagram ser vi det tydligare. Miniatyrdiagram i Excel är ett litet diagram (hörs på namnet) som vi placerar i en cell….