Trådar

Trådar

Brukar du tappa bort mail i outlook? Ja, det är nog något som vi alla gör ibland. Att hålla ordning på sina mail blir lätt tidsödande. En bra funktion som finna i outlook är att visa mailkonversationerna som just konversationer eller trådar. Det fungerar så att outlook grupperar ihop mail som handlat om samma ämne…

V75

Anordnar du lotterier? Nja, det kanske man inte gör så ofta men excel kan fixa dragningen åt dig. Funktionen =slump() returnerar ett slumptal. Vill du bestämma största och minsta tal så är funktionen =slump(1;10) . Den funktionen ger ett slumpmässigt tal mellan 1 och 10.