Makro för fillista

Fick en fråga från en kund som skulle flytta innehållet på sitt intranät till en ny server. Problemet var att veta vad de hade för filer och var, För att göra det enkelt så skapade vi ett litet Word makro som listade filerna i ett word-dokument. Här ser ni makrot i sin enklaste variant.

Textstil snabbt

– Hur lat får man bli? Jo, nästan hur lat som helst. Veckans tips är för den som skriver mycket i word och vill ha vissa ord i kursiv eller fetstil direkt utan att behöva markera texten. Börja med att öppna alternativa för autokorriering via arkiv och språkkontroll. I fliken autoformatera vid inskrivning så bocka…

Text till tabell

Tabeller är ofta snyggare än listor och sen är de så mycket enklare att hantera när du vill lägga till eller ta bort kolumner. Om du redan har en lista så kan du snabbt konvertera den till en tabell. Markera listan Gå till infoga menyn / tabell Konvertera text till tabell