Trådar

Trådar

Brukar du tappa bort mail i outlook? Ja, det är nog något som vi alla gör ibland. Att hålla ordning på sina mail blir lätt tidsödande. En bra funktion som finna i outlook är att visa mailkonversationerna som just konversationer eller trådar. Det fungerar så att outlook grupperar ihop mail som handlat om samma ämne…

Kan vi boka tisdag vecka nio?

För oss som inte har barn i skolan eller själva går i skolan så innebär det där med veckonummer ett problem. Vilken vecka är det nu då, undrar vi. Men, såklart att du kan visa veckonummer i outlook. Gå till arkivmenyn =>Alternativ =>Kalender=> Visningsalternativ och så kryssar du för ”Visa veckonummer….”. Då ser du veckonumret…

End of content

End of content