Utskriftsområde

I Excel är det ofta så att allt man har på sin flik/blad vill man inte ha med när man skriver ut det på papper. Det här går att ställa in. Gör så här: Markera det område du vill ha utskrivet och klicka sedan på ”Utskriftsområde” under sidlayout. Klart!

Hämta format

Uppe till vänster på startmenyn finns en liten pensel. Om du klickar på den så kopieras formatet från den text du har markerat. Om du sen klickar på en annan text så klistrar formatet in där. Det här fungerar även i Excel med talformat. Om du dubbelklickar så kan du klistra in formatet så många…