Läs mer om vårt serviceavtal

OrdningIngårKommentar
aHalvårsrapport av sidans status
Kontroll av att komponenter underhålls av utvecklaren
Kontroll av laddningstid
Kontroll av brutna länkar
mm
Efterföljs av videomöte med åtgärdsförslag
bUppdateringar av tillägg minst var 14:e dagDetta gäller komponenter som finns under hantering av Joomla
respektive WordPress officiella hantering på joomla.org och
wordpress.org. Övriga komponenter ingår inte.
cSäkerhetsinställningar
dMånadsrapport uppdateringar, besök, upptid
eBackup av sidan varje nattEnstaka gånger fungerar det inte om
webbhotellet ligger nere eller liknande.
fOm sidan ligger nere så kontakta mig på SMS 070-49 34 191
gTelefontid onsdagar kl 9 – 10
hMail besvaras inom 24 timmar (3dagar) under kontorstid16 timmar vid utökat serviceavtal
iOm mot förmodan din sida drabbas av intrång så ingår rensning och återställningGäller ej om kunden själv installerar komponenter på webbhotellet som intrånget sker igenom eller har agerat vårdslöst genom att exempelvis lämna ut lösenord
jUppdateringar av WordPressSå fort som möjligt

För övriga tjänster se prislista, https://kobotolo.se/prislista