svampkonsulent.se

Svampkonsulenternas hemsida är byggd i WordPress. Sidan har en extern och in intern del för medlemmar. Här hittar du också recept på svamp och kontaktuppgifter till svampkonsulenter.

Till svampkonsulenterna

WordPress
Genesis
Medlemssida

Serviceavtal
Vidareutveckling

Svampkonsulenternas Riksförbund bildades 1990 och företräder cirka 300 aktiva medlemmar. En svampkonsulents grunduppdrag är att öka svampkunskapen i samhället. Vi gör det bland annat genom svampexkursioner, svampkurser och evenemang med anknytning till svamp. Vårt fokus ligger på matsvamp, giftsvamp och förväxlingsarter.