Skärmbild SSBA

Svenska Sällskapet för Automatiserad Bildanalys (SSBA) är en ideell förening för forskare, företag och intresserade personer verksamma inom datoriserad bildanalys, bildbehandling, bildkodning, datorseende, mönsterigenkänning och angränsande områden.

De behövde en modern, responsiv sida med kalender och bildspel. Sidan skulle ha en ren och enkel design för att framhäva bilder.

Sidan är utvecklad med WordPress som grund och Genesis som ramverk.

Till SSBA