Specialrengoringar.se, en webbsida från KoBoToLo

Specialrengöringars  sida hade fått några år på nacken och det var dags för att göra en ny. Webbplatsen har nu fått en ny design och en ny struktur.

Sidan är byggd med genesis som framework och med egna posttyper och ACF. Till designen har byggts egna block till Gutenberg.

Till Specialrengöringar

WordPress
Responsiv
ACF
Genesis

Utveckling
Vidareutveckling
Design
Migrering från Divi

Vi är experter på rengöring!
Specialrengöringar Sverige® är ett rikstäckande och marknadsledande företag inom specialrengöringar, förebyggande skydd, undersökningar och renhållningslösningar.

En ren fastighet är en lönsam fastighet. Du sparar energi, bevarar kulturella värden, förmedlar trygghet, motverkar brott och skadegörelse, förebygger lukt, smittor, fukt- och mögelskador i din fastighet. Vi är experter på förebyggande åtgärder. När du har frågor eller funderingar så tveka inte att ringa oss, vi ger dig gärna goda råd och tips.