UDs Seniorklubb

UDs Seniorklubb

Seniorklubben är en omtyckt mötesplats för tjänstemän som pensionerats efter tjänst i utrikesdepartementet. Klubben har cirka 550 medlemmar.

Våra aktiviteter gör det möjligt att under sällskapliga former få en inblick i vad som händer inom olika områden, som politik, kultur, litteratur och även inom verksamheten på UD. Förutom möjligheten att träffa tidigare kollegor erbjuder seniorklubben en omfattande programverksamhet med utflykter och resor, besök på företag, bokpresentationer och mycket mera.

KBT Allians

KBT Allians

KBT Allians Psykoterapimottagning drivs av Isabel Höijer Björk. Isabel är legitimerad Psykoterapeut med inriktning KBT, Socionom och har en Medicine Magisterexamen i psykoterapi från Karolinska Institutet.

KBT Allians har en lång erfarenhet av att arbeta med bedömning och behandling av psykisk ohälsa hos såväl ungdomar som vuxna och par och har arbetat inom socialtjänst, primärvård, allmänpsykiatri, beroendevård, ätstörningsvård och företagshälsovård.

Ny webbplats till lsmanagement.se

Ny webbplats till lsmanagement.se

ILS Management Sweden är ett konsultbolag med tre expertområden. Projektledning, ILS och Affärsutveckling. Detta inkluderar Förändringsledning, Processutveckling, Stödsystem för avancerade produkter såsom exempelvis flyg, tåg, borriggar och försvarsmateriel. Affärsutveckling sker bland annat genom ett särskilt fråge- och utvärderingsverktyg, som visat sig utgöra en bra start för förbättringsarbeten.

Ny webbplats till Prata Ut

Ny webbplats till Prata Ut

Vi lever idag i ett individanpassat samhälle där många fostrats till att vara självständiga och klara sig själva. Det kan bidra till att vi inte delar svårigheter med andra i lika hög grad längre. Dessutom vi vill inte vara till besvär för andra.

Hos Prata Ut kan du få möjlighet att pysa ut frustration eller tillfällig social svält. Vår målsättning är att professionellt förstå dig och det du upplever med empati, respekt, sekretess och tillsammans komma fram till vad du vill och kan göra, för att skapa en förändring för stunden eller i ditt liv.

End of content

End of content