Hemsida för småföretagare - Nyinsikt

Till Nyinsikt har jag gjort en uppfrächning av webbsidan med nytt tema och med genesis som framework. Sidan har fått ett modernare utseende med skuggor som lyfter upp designen.

Till Nyinsikt

WordPress
Responsiv
Online-bokning
Synkronisering med google kalender

Utveckling
Vidareutveckling och serviceavtal

Ibland händer saker som kräver vår uppmärksamhet och som är svåra att hantera på egen hand. Mitt namn är Charles Sandström och jag erbjuder terapi i Stockholm i form av samtalsterapi för individer, parterapi och familjerådgivning.