Vi lever idag i ett individanpassat samhälle där många fostrats till att vara självständiga och klara sig själva. Det kan bidra till att vi inte delar svårigheter med andra i lika hög grad längre. Dessutom vi vill inte vara till besvär för andra.

Hos Prata Ut kan du få möjlighet att pysa ut frustration eller tillfällig social svält. Vår målsättning är att professionellt förstå dig och det du upplever med empati, respekt, sekretess och tillsammans komma fram till vad du vill och kan göra, för att skapa en förändring för stunden eller i ditt liv.

Till Prata ut

WordPress
Genesis

Utveckling
Design

Prata ut Sverige är en samtalstjänst där vi med fullständig sekretess och god empati lyssnar på dig och det du helt fritt önskar tala om. Det kan vara något som tynger eller oroar dig, eller om du bara tillfälligt behöver en social kontakt med en medmänniska.

Även om vi har människor omkring oss, kan en utomstående vara enklare att tala med. Att prata ut med någon kan ha en helande effekt i sig, så du slipper bära på grubblerier och onödig oro.