Frivillig Väntjänsts uppgift är att erbjuda medmänskligt stöd och socialt innehåll som komplement till samhällets stödinsatser. Detta gör vi idag för de äldre eller personer med funktionsvariationer och då genom stöd såsom ledsagning,  där vi exempelvis följer med på läkarbesök, till fotvård eller frisör eller till kulturella och sociala evenemang. Vi kommer även på besök i hemmet, samtalar över en kopp kaffe, läser högt, följer med på promenader eller andra aktiviteter. Våra insatser, som är kostnadsfria för den hjälpsökande, bygger helt på frivilligt arbete och våra volontärers engagemang.

Till Frivillig Väntjänst

WordPress
Genesis

Utveckling
Design

Med fler volontärer kan vi hjälpa ännu fler!
Vi gör skillnad
Frivillig Väntjänst (FV) är en ideell organisation som förmedlar kontakter mellan volontärer och människor i behov av trygghet och medmänsklighet. Vi förebygger och bryter ofrivillig ensamhet och isolering, vi skapar trygghet, gemenskap och stimulans.