WordPress hemsida

Sidan är utvecklad med WordPress som grund och Genesis som framework (ramverk). Genesis är valt för att minimera utvecklingstiden. Sidan innehåller funktioner för aktivitetshantering och filtrering. Hälsans Hus finns i Stockholm.

Till Hälsans Hus Stockholm

WordPress
Responsiv
Genesis
Aktiviteter / Schemaläggning
On screen filtrering bland terapeuter för att minimera antalet klick

Utveckling och design

Hälsans Hus syfte är att vara en bro mellan det alternativa och det konventionella och vill därför lämna ett fysiskt rum för sådan verksamhet.
Vår målsättning är att öppna vägen för integrativa/alternativa och komplementära metoder. Inom huset finns ett 50-tal aktiva terapeuter och man hyr också ut konferenslokaler.