haga-brunnsviken.org

Haga Brunnsvikens vänner hade tidigare en WordPress sida som blivit omodern och behövde moderniseras.

Sidan är utvecklad med WordPress som grund och Genesis som framework (ramverk). Genesis är valt för att minimera utvecklingstiden.

Till Haga Brunnsvikens vänner

WordPress
Genesis

Utveckling
Design
Byte av webbhotell

Bevara och utveckla Haga-Brunnsviken!

Nya Hagastaden, nya kontor vid Annelund, trafiklösningar i Albano och vid Bergianska trädgården. Det är exempel på projekt runt Hagaparken och Brunnsviken på senare år. En del kommer att förbättra och bidra till att utveckla Nationalstadsparken, medan andra riskerar att skada den värdefulla natur- och kulturmiljön.

Haga-Brunnsvikens Vänner engagerar sig i frågor som påverkar området. Läs mer om våra engagemang här och stöd oss genom att bli medlem!