När man lägger till bilder i Word så måste man ställa in hur text och bild ska förhålla sig till varandra. Inställningarna för det hittar du i bildverktyget. Alla extra verktyg i Word finns bara när de behövs. Så börja med att klicka på bilden.

I bildverktyget finns ganska långt till höger ett val som heter radbyte där du kan ställa in hur texten ska visas runt bilden. Den som jag tycker ger mesta möjligheter är Tätt. Då kan du flytta bilden dit du vill och texten kommer att lägga sig runt bilden och du slipper vita tomma ytor i dokumentet.