– Hur lat får man bli?
Jo, nästan hur lat som helst. Veckans tips är för den som skriver mycket i word och vill ha vissa ord i kursiv eller fetstil direkt utan att behöva markera texten.

Börja med att öppna alternativa för autokorriering via arkiv och språkkontroll. I fliken autoformatera vid inskrivning så bocka för *fet*

Nu fungerar det så här om man skriver *xxx* så blir xxx i fet stil och om man skriver _xxx_ så blir xxx i kursiv stil.