Tabeller är ofta snyggare än listor och sen är de så mycket enklare att hantera när du vill lägga till eller ta bort kolumner. Om du redan har en lista så kan du snabbt konvertera den till en tabell.

  1. Markera listan
  2. Gå till infoga menyn / tabell
  3. Konvertera text till tabell