Tänk dig följande: Du har gjort en excelfil med tolv flikar från januari till december. Nu har du dessutom en trettonde flik där du vill ha summan från de andra tolv. Du vill med andra ord till exempel summera resultatet från varje månad till årets resultat. Såklart att du kan göra det med =Jan!C1+Feb!C1+Mar!C1 osv

Men som alltid det finns ett enklare sätt. Du kan summera C1 från alla bladen med ;=SUMMA(Jan:Dec!C1).