Ett snabbt sätt att se summan av flera celler är att markera dem!

Verkar kanske lite väl enkelt men när de är markerade så står summan av cellerna i fönstret nere till höger.

Här är alla tre cellerna markerade (ursäkta att det inte är med på skärmdumpen) och längst ner står Medel: 200; Antal:3 och Summa: 600