De snabbkommandon som du absolut borde kunna:

Ctrl + c => kopiera

Ctrl + v => klistra in

Ctrl + x => klipp ut

Ctrl + s => spara