Kan man lära sig för många snabbkommandon? Här tar vi några till för excel!

Ctrl + mellanslag Markera kolumn
Shift + mellanslag Markera rad
Ctrl + Sift + mellanslag Markera rader och kolumner
Ctrl + * Markera ett sammanhängande område med data
Shift + pil Markera nästa cell åt pilens håll