Ctrl + Enter är en smidig knappkombination i Excel. 

Vid inmatning så skrivs det inmatade värdet i alla markerade celler om du använder Ctrl + Enter istället för bara Enter.