Om du vill skriva in samma formel (eller innehåll) i flera celler samtidigt kan du genom ett enkelt kommando fylla alla markerade celler. Cellerna behöver inte vara sammanhängande.

  • Markera de celler som du vill skriva in data i.
  • Skriv in det önskade innehållet i den aktiva cellen.
  • Bekräfta med Ctrl+Enter.

Alla celler som var markerade fylls nu med den formel som du skrev in.