Vill du kopiera det du har på skärmen så finns det i Office 2010 ett enkelt sätt. Gå till menyn Infoga och välj skärmbild och välj önskat fönster.

Snabbt och enkelt!