I excel händer det att hela texten inte syns i en cell. Det här beror på att det även finns text i cellen till höger. Vad ska man då göra?

Det finns två lösningar på det här problemet. Den första lösningen är att du gör kolumnen bredare så att texten får plats. Men ibland vill man inte det utan istället vill man få texten på två rader.

Gå då till startmenyn och klicka på radbryt text – svårare var det inte.

teextsom syns