Fick en fråga från en kund som skulle flytta innehållet på sitt intranät till en ny server. Problemet var att veta vad de hade för filer och var, För att göra det enkelt så skapade vi ett litet Word makro som listade filerna i ett word-dokument. Här ser ni makrot i sin enklaste variant.


Private Sub Document_Open()
  Dim s As String
  DocPath = Path & "*.*"
  Selection.WholeStory
  Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1
  Selection.TypeText Text:="Fillista"
  Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Rubrik")
  Selection.TypeParagraph
  If Dir(DocPath, vbDirectory) = "" Then
   MaxNr = 0
  Else
   s = Dir(DocPath, vbNormal)
  While s<>""
   If s <> "Fillista.docm" Then
    Selection.TypeText Text:=s
    Selection.TypeParagraph
    MaxNr = MaxNr + 1
   End If
   s = Dir()
  Wend
End If
Selection.TypeText Text:="Mappen " & DocPath & " innehåller " & MaxNr & " filer"
End Sub

Det makrot gör är att lista filerna och resultat ser ut så här:

Fillista

Chrysanthemum.jpg

Desert.jpg

Hydrangeas.jpg

Jellyfish.jpg

Koala.jpg

Lighthouse.jpg

Penguins.jpg

Tulips.jpg

Mappen C:UsersPublicPicturesSample Pictures*.* innehåller 8 filer