Man lovar att ringa igen om en månad men så händer så mycket annat! Plötsligt kommer man på att man glömt bort eller funderar över vad det var man gjorde upp. Det är då en enkel journal vore bra att ha. I Excel är det lätt att hantera en journal. Så låt oss titta på hur man skulle kunna göra en sån.

Jag bifogar en fil med exemplet.

Först är det en flik som heter kunder och i den finns en tabell med företag, namn och telefonnummer. Här fyller man bara på med sina kunder.

Den andra fliken heter journal och här finns först en kolumn för företag som hämtar sina värden från kundlistan. När ni klickar i cellen så får man en listruta med de företag som finns i kundlistan. Den andra kolumnen hämtar kontaktKundjournalpersonen när ni valt företag och sen är det bara att fylla i vad ni ni kom överens om.