KoBoToLo pennor

Med kopplade utskrifter kan man skriva ut adressetiketter eller varför inte brev till kunder. Det du behöver är en lista med namn och adresser. Den listan kan du ha i outlook, excel eller skapa i word. Det finns en bra guide inbyggd i Word för att göra kopplade utskrifter (utskick).

Guiden hittar du under Utskick=>Starta koppling av dokument=> Steg för steg guiden Koppla dokument

Fördelen med att använda guiden är att man inte missar någon inställning utan den leder dig igenom de inställningar som behöver göras. Det enda luriga i inställningarna är att komma ihåg att för etiketter ska man klicka på Uppdatera alla etiketter. Glömmer man det så får man en etikett på varje papper och det kanske inte var meningen 😉

Guiden använder följande steg

  1. Välj vilken typ av dokument du ska göra, ex brev eller etiketter
  2. Välj dokument. Om du vill ha etiketter är det här du ska välja etikettalternativ
  3. Välj mottagare och leta upp din fil på datorn eller skapa en ny i word
  4. Skriv brevet eller etiketterna
  5. Förhandsgranska
  6. Slutför kopplingen och skriv ut