För oss som inte har barn i skolan eller själva går i skolan så innebär det där med veckonummer ett problem. Vilken vecka är det nu då, undrar vi. Men, såklart att du kan visa veckonummer i outlook.

Gå till arkivmenyn =>Alternativ =>Kalender=> Visningsalternativ och så kryssar du för ”Visa veckonummer….”. Då ser du veckonumret i månadsvyn.