Till innehållsförteckningen kommer det som är formaterat som rubriker. Förteckningen hamnar där du har markören när du väljer infoga.  Innehållsförteckning finns under referenser.