Försättsblad eller framsida i ett dokument kan skilja sig en del från de andra sidorna. Det vanligaste är att man vill ha ett annat sidhuvud och/eller sidfot.

Här kommer en guide för hur du fixar till det på två olika sätt.

Metod 1

Den här metoden ska du välja om du vill ha flera sidor som är annorlunda. Ibland vill man till exempel ha en innehållsförteckning som inte ingår i sidnumreringen.

Börja med att infoga en avsnittsbrytning före innehållet i dokumentet. Den skiljer sig från en vanlig sidbrytning just genom att du kan ha olika sidlayout i olika avsnitt.

startsida
Nu har du fått en tom sida först i dokumentet.

Dubbelklicka i sidhuvudet. Titta på de olika sidorna så ser du att det står olika på olika sidhuvuden. Bilden visar sidhuvud 2. Lägg märke till den gula rutan där det står ”Länka till föregående”. När denna är gul så är sidhuvudet i avsnitt 2 likadant som sidhuvudet i avsnitt 1.

Om du klickar på den så slutar den vara gul och du kan ha olika sidhuvuden i olika avsnitt.

Det fungerar på samma sätt för sidfoten och du kan ha en länkad sidfot utan att ha ett länkat sidhuvud och vice versa.

Metod 2

Om det bara är en sida som du vill ha annorlunda så finns det ett lite enklare sätt.

Dubbelklicka i sidhuvudet så ser du verktyget för sidhuvud/sidfot och markera annorlunda första sida =>Klart