Det blir allt vanligare att man vill visa tal i excel som kKr. Såklart att det går att ordna!

För att skapa ett talformat ska man gå in i formatera celler och till anpassat. Skriv sedan in som det står i typ i bilden.

Klart!