Jo, det är klart att du kan klippa ut stycket och sen klistra in det på rätt plats. Men som så ofta i Word så finns det faktiskt enklare och snabbare sätt.

Markera stycket (du har väl inte glömt att det gör du enklast genom att trippelklicka) tryck ner alt + shift.

Nu kan man flytta stycket uppåt eller neråt med pilarna. För varje tryck på pilarna flyttas det ett stycke uppåt eller neråt.