I och med Excel 2010 så bytte Microsoft namn på en del funktioner i Excel. De svenska funktionsnamnen blev då inte längre samma som i Excel 2007. Syftet var att ha namn som bättre beskrev funktionens syfte. När servicepack 1 kom så bytte man tillbaka namnet efter synpunkter från användare.

Om du vill använda namnet från 2007 så hämta och installera SP1 från microsoft.

I bifogat dokument finns en lista med funktionsnamnen i olika versioner.