Om du bara vill lära dig ett enda kortkommando i Excel så lär dig F4. Kommandot som byter mellan relativa och absoluta referenser.

En sak som du absolut måste veta om du arbetar i Excel.