När du ska göra en tabbad lista i Word så fundera över om det inte både är lättare och snyggare att göra en tabell. I tabellen får du automatiskt en snygg formatering och du lägger lätt till rader och kolumner.

De flesta som arbetat med tabbar vet att de inte riktigt hamnar där vi vill. Om du redan har en tabbad lista så kan du omvandla den till tabell genom att gå till infoga => tabell.
texttabell