transponera

Att transponera innebär att byta plats på rader och kolumner. Det är smidigt i de fall man gjort sin tabell och sedan kommer på att det blev fel. I det läget kan det kännas tungt att skriva om tabellinnehållet, då är det här en lösning som sparar arbete.

Du kan transponera på två sätt i Excel, dels genom att använda funktionen transponera och dels genom att klippa ut området och transponera när du klistrar in (välj klistra in special).

Som du ser på bilden (ovan)  så är det samma data i bägge områdena men kolumner och rader har bytt plats.