Ibland vill man skriva ut ett dokument och distribuera men man vet att dokumentet inte är riktigt klart. Ibland vill man att det tydligt ska framgå på ett dokument att det inte ska kopieras och skickas vidare. Hur gör man då?

Det enklaste sättet är att i Word välja menyn sidlayout och sedan vattenstämpel. Det finns flera inbyggda texter men du kan såklart också välja en egen text.