Förändra genesis query innan loopen startar - KoBoToLo