Dölj admin bar för icke administratörer - KoBoToLo